تبلیغات شانسی: کلیک کنید و تا 200 تومان برنده شوید
تبلیغات شانسی یک بازی ساده هست. روی خانه های تصویر به دلخواه کلیک کنید تاشانس خود را برای برنده شدن تا مبلغ 200 تومان امتحان کنید ، مبلغ مستقیما به حساب جاری شما واریز میگرد. با هر بار کلیک شما به سایت آگهی دهنده منتقل می شوید و پس از 10 ثانیه مشخص می شود که برنده شده اید یا نه
شما باید وارد اکانت خود شوید تا بتوانید بازی کنید. تبلیغات درقسمت تبلیغات شانسی
Position: روی یکی از خانه های تصویر کلیک کنید.
لینک ها هر روز ساعت 00:00 بامداد ریسیت می شوند
برندگان
Hasani-Iraj
Oct 02nd, 2023 18:45:50
100تومان
dalvnd8025
Oct 02nd, 2023 06:52:16
100تومان
4660365123
Oct 01st, 2023 22:03:38
200تومان
Workiran2020
Oct 01st, 2023 18:52:04
100تومان
famz1349
Oct 01st, 2023 04:37:25
200تومان
Ziuniopv
Sep 30th, 2023 18:23:57
100تومان
Ruhollah_Khosropour
Sep 30th, 2023 14:30:14
100تومان
Ashila
Sep 30th, 2023 03:08:54
100تومان
Ebi1328
Sep 29th, 2023 18:08:14
200تومان
mah4952
Sep 28th, 2023 11:15:28
100تومان
elimah
Sep 27th, 2023 22:45:24
100تومان
Varda
Sep 27th, 2023 22:08:40
100تومان
rahelehkh
Sep 27th, 2023 16:45:32
200تومان
mehrikh
Sep 27th, 2023 15:47:57
100تومان
vlbhv
Sep 27th, 2023 14:21:51
100تومان
no_name4332
Sep 26th, 2023 17:59:28
100تومان
Ashila
Sep 26th, 2023 03:13:04
100تومان
mehrikh
Sep 26th, 2023 01:14:07
100تومان
aliakbar
Sep 26th, 2023 01:06:21
100تومان
m-moradi
Sep 26th, 2023 00:59:19
200تومان
Fatima64
Sep 25th, 2023 21:58:12
100تومان
mah4952
Sep 25th, 2023 07:03:49
200تومان
motikh45600
Sep 25th, 2023 06:56:22
200تومان
rahelehkh
Sep 25th, 2023 00:49:13
100تومان
Mghhhhh
Sep 24th, 2023 22:34:46
100تومان
rmysa
Sep 24th, 2023 17:54:43
100تومان
410700
Sep 24th, 2023 09:38:37
100تومان
m-moradi
Sep 23rd, 2023 13:52:28
100تومان
mehrikh
Sep 23rd, 2023 13:06:10
100تومان
roghie1399
Sep 23rd, 2023 04:47:22
100تومان
famz1349
Sep 23rd, 2023 00:42:18
100تومان
famz1349
Sep 23rd, 2023 00:41:02
100تومان
motikh45600
Sep 22nd, 2023 19:46:50
100تومان
m-moradi
Sep 22nd, 2023 19:45:28
200تومان
no_name4332
Sep 22nd, 2023 15:55:04
200تومان
jafar22
Sep 22nd, 2023 06:19:56
100تومان
famz1349
Sep 21st, 2023 00:23:41
100تومان
mmsusa1350
Sep 20th, 2023 16:27:56
100تومان
Ebi1328
Sep 19th, 2023 21:54:17
100تومان
mmsusa1350
Sep 18th, 2023 23:31:25
100تومان
rahelehkh
Sep 17th, 2023 09:07:48
100تومان
m-moradi
Sep 17th, 2023 08:57:57
100تومان
Workiran2020
Sep 16th, 2023 22:33:18
100تومان
pmc207
Sep 16th, 2023 18:49:15
100تومان
Hanaaa
Sep 16th, 2023 12:02:45
100تومان
roghie1399
Sep 15th, 2023 06:19:14
100تومان
aliakbar
Sep 15th, 2023 00:22:50
100تومان
motikh45600
Sep 15th, 2023 00:21:53
100تومان
mehrikh
Sep 15th, 2023 00:08:58
100تومان
Ela
Sep 14th, 2023 23:29:46
100تومان
raaaa
Sep 14th, 2023 12:30:31
100تومان
Ebi1328
Sep 14th, 2023 11:57:35
100تومان
mmsusa1350
Sep 14th, 2023 11:19:45
100تومان
ahmadreza6101
Sep 14th, 2023 05:06:55
100تومان
mmsusa1350
Sep 13th, 2023 22:58:17
100تومان
Varda
Sep 13th, 2023 16:44:01
100تومان
Narges4703
Sep 13th, 2023 16:09:30
200تومان
no_name4332
Sep 13th, 2023 11:54:23
100تومان
Ashilp
Sep 13th, 2023 06:44:24
100تومان
Alipor8289
Sep 13th, 2023 02:21:22
100تومان
Varda
Sep 12th, 2023 22:34:13
100تومان
mehrikh
Sep 12th, 2023 00:18:29
100تومان
yaman
Sep 11th, 2023 18:38:14
100تومان
no_name4332
Sep 11th, 2023 12:20:35
200تومان
ahmadreza6101
Sep 11th, 2023 04:59:38
100تومان
nika75
Sep 10th, 2023 16:33:33
100تومان
motikh45600
Sep 10th, 2023 00:55:24
200تومان
yaman
Sep 09th, 2023 17:42:02
200تومان
Monai
Sep 09th, 2023 13:30:04
100تومان
efaghijkl
Sep 09th, 2023 09:21:57
100تومان
Monai
Sep 07th, 2023 23:36:16
200تومان
mocicali
Sep 07th, 2023 21:59:21
100تومان
roghie1399
Sep 07th, 2023 08:07:18
100تومان
mehrikh
Sep 07th, 2023 02:17:21
100تومان
m-moradi
Sep 07th, 2023 02:04:21
200تومان
efaghijkl
Sep 06th, 2023 13:48:24
100تومان
ahmadreza6101
Sep 06th, 2023 05:54:16
100تومان
ahmadreza6101
Sep 06th, 2023 05:53:39
100تومان
hamidrezavojdani
Sep 05th, 2023 10:17:45
100تومان
mehrikh
Sep 05th, 2023 02:24:25
100تومان
Fatemeh84
Sep 04th, 2023 10:12:00
100تومان
vlbhv
Sep 04th, 2023 09:49:38
100تومان
Niaz5211
Sep 04th, 2023 09:32:59
100تومان
Baharb22
Sep 04th, 2023 03:21:22
100تومان
m-moradi
Sep 04th, 2023 01:57:27
100تومان
roghie1399
Sep 03rd, 2023 07:53:07
100تومان
motikh45600
Sep 03rd, 2023 00:46:20
100تومان
aliakbar
Sep 02nd, 2023 08:01:09
100تومان
mojtaba1358
Sep 01st, 2023 06:15:36
100تومان
robabehkh
Sep 01st, 2023 00:19:09
100تومان
Fatima64
Aug 31st, 2023 12:15:56
100تومان
maryamkh
Aug 31st, 2023 07:51:21
100تومان
mojtaba1358
Aug 30th, 2023 04:37:56
100تومان
agastafa
Aug 29th, 2023 20:01:56
100تومان
madi
Aug 29th, 2023 17:43:25
100تومان
Kosar78
Aug 29th, 2023 04:43:34
100تومان
dragoal
Aug 28th, 2023 18:01:01
100تومان
ahmadreza6101
Aug 28th, 2023 04:56:01
100تومان
m-moradi
Aug 27th, 2023 08:25:14
100تومان
mojtaba1358
Aug 27th, 2023 07:01:38
100تومان
آخرین برنده 200تومان
4660365123
Oct 01st, 2023 22:03:38
200تومان
famz1349
Oct 01st, 2023 04:37:25
200تومان
Ebi1328
Sep 29th, 2023 18:08:14
200تومان
rahelehkh
Sep 27th, 2023 16:45:32
200تومان
m-moradi
Sep 26th, 2023 00:59:19
200تومان
mah4952
Sep 25th, 2023 07:03:49
200تومان
motikh45600
Sep 25th, 2023 06:56:22
200تومان
m-moradi
Sep 22nd, 2023 19:45:28
200تومان
no_name4332
Sep 22nd, 2023 15:55:04
200تومان
Narges4703
Sep 13th, 2023 16:09:30
200تومان
no_name4332
Sep 11th, 2023 12:20:35
200تومان
motikh45600
Sep 10th, 2023 00:55:24
200تومان
yaman
Sep 09th, 2023 17:42:02
200تومان
Monai
Sep 07th, 2023 23:36:16
200تومان
m-moradi
Sep 07th, 2023 02:04:21
200تومان
fateme69
Aug 25th, 2023 17:45:18
200تومان
ahmadreza6101
Aug 25th, 2023 09:04:50
200تومان
mahdigh1122811228
Aug 24th, 2023 20:11:30
200تومان
Mahdi1361
Aug 20th, 2023 19:56:12
200تومان
robabehkh
Aug 20th, 2023 00:38:44
200تومان
motikh45600
Aug 18th, 2023 00:22:53
200تومان
nika75
Aug 17th, 2023 15:39:58
200تومان
mohammadamiin
Aug 15th, 2023 20:23:39
200تومان
Ebi1328
Aug 10th, 2023 09:52:30
200تومان
ALI4564
Aug 10th, 2023 07:09:57
200تومان
mili22
Aug 08th, 2023 04:00:48
200تومان
Dariushjaliliiahvaz
Aug 06th, 2023 02:32:44
200تومان
mohammadamiin
Aug 02nd, 2023 16:43:40
200تومان
fateme69
Jul 26th, 2023 12:49:02
200تومان
nazanin00
Jul 24th, 2023 15:33:04
200تومان
aliakbar
Jul 23rd, 2023 09:23:46
200تومان
ptciran72
Jul 21st, 2023 16:12:27
200تومان
khalilbavi1244
Jul 21st, 2023 10:14:56
200تومان
bahareh_hamedan
Jul 19th, 2023 17:25:30
200تومان
ahmadreza6101
Jul 17th, 2023 08:30:06
200تومان
ahoo79
Jul 16th, 2023 12:13:50
200تومان
fateme69
Jul 15th, 2023 20:09:13
200تومان
mousavi9019
Jul 12th, 2023 07:52:56
200تومان
anna_m
Jul 10th, 2023 07:36:59
200تومان
meysam_hamedan
Jul 08th, 2023 11:41:27
200تومان
mousavi9019
Jul 08th, 2023 07:23:35
200تومان
hesamodin20
Jul 05th, 2023 21:42:40
200تومان
thrsbz
Jul 04th, 2023 12:06:52
200تومان
Ayda123
Jul 02nd, 2023 15:09:01
200تومان
elham_hamedan
Jul 02nd, 2023 14:39:13
200تومان
Mnm
Jul 01st, 2023 07:29:31
200تومان
sajjadneo
Jun 28th, 2023 02:49:04
200تومان
ayla01
Jun 28th, 2023 01:38:58
200تومان
anna_m
Jun 26th, 2023 16:12:04
200تومان
nika75
Jun 25th, 2023 00:22:40
200تومان
SOTUDE
Jun 23rd, 2023 07:18:02
200تومان
zoi32
Jun 22nd, 2023 16:26:43
200تومان
Hellma
Jun 22nd, 2023 05:33:06
200تومان
tahare_hamedan
Jun 21st, 2023 21:20:55
200تومان
hasani1400
Jun 21st, 2023 04:31:56
200تومان
Mdarbazi
Jun 21st, 2023 01:06:48
200تومان
sara2992
Jun 20th, 2023 10:52:12
200تومان
ahoo79
Jun 19th, 2023 11:47:01
200تومان
bahareh_hamedan
Jun 18th, 2023 18:35:08
200تومان
maryamkh
Jun 18th, 2023 13:19:25
200تومان
Fati242103245
Jun 18th, 2023 01:23:05
200تومان
MAsh1234
Jun 17th, 2023 18:29:25
200تومان
fatiiii
Jun 17th, 2023 18:24:29
200تومان
shararehsajedi
Jun 17th, 2023 12:46:17
200تومان
yasamin
Jun 16th, 2023 20:43:13
200تومان
as5659938310
Jun 15th, 2023 08:05:38
200تومان
Fati242103245
Jun 13th, 2023 08:20:19
200تومان
ali_hamedan
Jun 13th, 2023 00:06:40
200تومان
Zb
Jun 12th, 2023 10:23:04
200تومان
MehdiAbbassi65
Jun 12th, 2023 00:08:16
200تومان
robabehkh
Jun 08th, 2023 12:01:45
200تومان
1713mr
Jun 07th, 2023 13:27:51
200تومان
as5659938310
Jun 05th, 2023 16:38:43
200تومان
ptcmon
Jun 04th, 2023 23:25:50
200تومان
giti1369
Jun 03rd, 2023 19:27:53
200تومان
Fatemeh_dz
Jun 02nd, 2023 18:45:32
200تومان
mahdin
Jun 02nd, 2023 16:28:31
200تومان
Elu_910
May 31st, 2023 14:14:15
200تومان
zahidi
May 31st, 2023 06:02:20
200تومان
Mmm
May 31st, 2023 02:45:04
200تومان
Farzaneh
May 30th, 2023 13:37:22
200تومان
Moeen
May 30th, 2023 12:41:41
200تومان
dems5671
May 30th, 2023 11:20:14
200تومان
ahoo79
May 28th, 2023 11:34:53
200تومان
Sahebkar
May 27th, 2023 09:49:22
200تومان
ali000
May 27th, 2023 07:06:19
200تومان
artin_hamedan
May 25th, 2023 18:34:00
200تومان
masom1401
May 23rd, 2023 10:29:21
200تومان
roghie1399
May 22nd, 2023 04:59:58
200تومان
as5659938310
May 21st, 2023 08:58:12
200تومان
robabehkh
May 20th, 2023 20:20:51
200تومان
aliakbar
May 18th, 2023 02:27:40
200تومان
hamidrezavojdani
May 18th, 2023 00:12:23
200تومان
09107030395
May 16th, 2023 20:45:47
200تومان
XXXN
May 15th, 2023 22:02:53
200تومان
fateme69
May 14th, 2023 12:20:21
200تومان
as13599
May 13th, 2023 09:49:53
200تومان
mahdin
May 12th, 2023 16:53:08
200تومان
zoi32
May 12th, 2023 16:21:03
200تومان
Fariba
May 12th, 2023 14:17:06
200تومان